TRAVEL THE SERIES : SHADOW AND BONE

TRAVEL THE SERIES: SHADOW AND BONE Travel the series… ไม่ได้จะพาเที่ยวยาวหลายตอนเป็นซีรี่ย์ แต่จะพาคุณเที่ยวไปในซีรี่ย์ต่างหากล่ะ! ประเทศทางฝั่งยุโรปขึ้นชื่อว่าเป็นที่นิยมในการถ่ายทำหนังมาก เพราะมีบรรยากาศเมืองที่เก่าแก่โบราณ สถาปัตยกรรมสวยงามน่าตื่นตา

Share