Hide and Seek : Railay

อย่าปล่อยให้ความสวยงามเป็นเพียงแค่รูปที่ผ่านตามาแล้วก็ผ่านไป เก็บภาพความประทับใจนั้นไว้ แล้วไปตามรอยกันเถอะ! ตามรอย Postcard ฉบับที่ 2 นี้ ขอพาทุกท่านเดินทางไปยังสถานที่ซึ่งได้รับคำกล่าวขานว่า Tropical Paradise สถานที่ซึ่งถูกปักหมุดไว้ให้เป็น “A Combination of luxury, activities, and beauty”

Share