Hide and Seek : Samui

Hide and Seek : Samui อย่าปล่อยให้ความสวยงามเป็นเพียงแค่รูปที่ผ่านตามาแล้วก็ผ่านไป เก็บภาพความประทับใจนั้นไว้ แล้วไปตามรอยกันเถอะ! Postcard เป็นเหมือนภาพจำที่เรามักเก็บไว้คอนเตือนตัวเองว่า ณ สถานที่แห่งนั้น ฉันไปมาแล้ว หรือหากไม่ใช่แต่เป็นการได้รับมาจากใครอีกคน

Share