LUXE TRAVEL AND AGENCY

ครัวคุณต๋อยออนทัวร์

ครัวคุณต๋อย ON TOUR

 

คือทัวร์เที่ยวกินอาหารในญี่ปุ่น และ ยุโรป เป็นทัวร์กินอาหารต่างประเทศ (FOOD TOUR) ร่วมกับ รายการครัวคุณต๋อย โปรแกรมทัวร์ของครัวคุณต๋อยออนทัวร์ ให้ความสำคัญในเรื่องของประสบการณ์ในการรับประทานอาหารที่คุณต้องกิน ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในด้านการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารที่คุณไม่ควรพลาด เพราะ ถ้าไม่กินถือว่าผิด

  • ครัวคุณต๋อย ON TOUR ประเทศญี่ปุ่น

  • ครัวคุณต๋อย ON TOUR PLATINUM
  • ครัวคุณต๋อย ON TOUR ประเทศไทย
top