LUXE TRAVEL AND AGENCY

ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัวสำหรับครอบครัว

ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัวสำหรับครอบครัว

 

อยากพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยว พอไปถึงก็ทะเลาะกันตลอดเวลา ไม่เข้าใจ ... เรื่องนี้บริษัททัวร์เราได้ยินบ่อยครับ คำตอบคือ เส้นทางที่คุณพาผู้ใหญ่ไปเที่ยว การวางแผนท่องเที่ยวในประเทศนั้นอาจยังไม่ครบ เห็นปัญหาไม่ครบ หรือ ประเทศนั้นอาจไม่เหมาะกับท่าน และ เราอาจเหนื่อยเกินไป ... เป็นไปได้ทั้งหมดครับ

แผนกนี้จึงมีหน้าที่ดูแลครอบครัวที่ต้องการพาผู้ใหญ่ หรือ ผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าใช้เวลาแห่งความสุข กับคนในครอบครัวอย่างเต็มเวลา พร้อมหัวหน้าทัวร์ที่มีความรู้ ความชำนาญ คอยบริการตลอดการท่องเที่ยว

top