LUXE TRAVEL AND AGENCY

ครัวคุณต๋อย ON TOUR : HOKKAIDO LAVENDER

ครัวคุณต๋อย ON TOUR : HOKKAIDO - LAVENDER (5วัน 3 คืน)

ย้อนอดีตวิถีแห่งซามูไร หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ
เมืองโอตารุ ความโรแมนติกแห่งภูมิภาคเอเชีย
ชมดอกลาเวนเดอร์บาน โทมิตะฟาร์ม
เต็มอิ่มจุใจ หม้อไฟปูขน ซูชิคำโต
บุฟเฟ่ห์ปูยักษ์ 3 ชนิด
โปรแกรมเดินทาง 19 - 23 กรกฎาคม 2561
พฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

19.00 น. คณะผู้เดินทางเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท ลุกซ์ทราเวล คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

23.45 น. นาท่านบินลัดฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.45 ชั่วโมง)

20 กรกฎาคม 2561 สนามบินชิโตเสะ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ – เมืองโทยะ – เคเบิ้ลคาร์ ยอดภูเขาไฟอุสุ

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด หลังผ่านพิธีศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง และตรวจเช็คสัมภาระ (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ เป็นหมู่บ้านจาลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้งหอสังเกตการณ์ ร้านค้า หมู่บ้านจาลองวิถีชีวิตของเหล่าบรรดาซามูไร และ นินจา ตื่นตาตื่นใจกับเหล่านักรบซามูไร ที่เดินสวนกันไปมาพร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะ (ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ลิ้มลองเมนูหม้อไฟปู เซ็ตหม้อไฟร้อนทะเลเดือด อาหารขึ้นชื่อท้องถิ่น เสิร์ฟด้วยอาหารทะเลนานาชนิด ประกอบด้วยปลาแซลมอนน้้าลึก กุ้งสด หอยเชลล์ ผักกาดขาวสด เห็ดสด แครอท ปูขนฮอกไกโด ผักสดนานาชนิด

 

นำท่านเดินทางสู่ ยอดภูเขาไฟอุสุ เป็นภูเขาไฟซึ่งเป็นต้นกาเนิดของทะเลสาบโทยะ สัมผัสบรรยากาศการนั่งเคเบิ้ล คาร์ เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิท โดยจะเห็นได้ว่าบนยอดเขาตรงบริเวณปากปล่องภูเขาไฟนั้นจะมีควันสีขาวลอยขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเกิดการปะทุขึ้นมากที่สุดในประเทศ โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบโทยะและ ภูเขาไฟโชวะชินซัง ซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลก ในปี ค.ศ. 1943 รวมถึงวิวของมหาสมุทรและหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟอุสุในปี 1977

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MIDORINOKAZE RESORT KITAYUZAWA

โรงแรมที่พักอยู่ใจกลางย่านน้้าพุร้อน Kita Yuzawa มีสิ่งอ้านวยความสะดวกครบครัน ฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ภายในโรงแรม

รับประทานอาหารค่ำ ณ แบบบุฟเฟ่ต์ภายในห้องอาหารโรงแรม

21 กรกฎาคม 2561 เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ช้อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

พร้อมชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทาด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และถูกอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติด้านหน้าอาคารมี นาฬิกาไอนาโบราณ ที่มีเพียง 2 เรือนในโลก (ที่ประเทศอังกฤษและญี่ปุ่น) ทุก ๆ 1 ชั่วโมงจะมีไอน้าพุ่งออกมาเพื่อบอกเวลา พร้อมเสียงบรรเลงเพลงให้ได้ยินอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ห้ามพลาด....ซูชิแห่งเมืองโอตารุ ชิ้นใหญ่ค้าโตที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
ลิ้มรสชาติความสดใหม่ของเนื้อปลาที่คัดสรรคุณภาพอย่างดี และ พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำ

 

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองซัปโปโร ศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด เมืองที่มีชื่อเสียงด้านเทศกาลหิมะ จัดแสดงประติมากรรมการแกะสลักน้าแข็งระดับโลก อีกทั้งยังเป็นเมืองเก่าแก่ด้านการผลิตเบียร์ ซึ่งถือเป็นสินค้าส่งออกลาต้นของประเทศญี่ปุ่น (ระยะทาง 37.9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

 

นำท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ภายในประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และโรงงาน ช็อกโกแลตอันมีชื่อเสียงที่สุดแห่งเกาะฮอกไกโด โดยอาคารซึ่งเป็นร้านขายของนั้นถูกตกแต่งให้เหมือนกับโลกแห่งเทพนิยายคลาสสิก มีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม โดยจาลองโรงงานและขั้นตอนการผลิตมาไว้ที่นี่ นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกิจกรรมพิเศษ สนุกกับการเรียนทาคุกกี้ชื่อดังโดยผู้เชี่ยวชาญ เรื่องขนมตัวจริง อีกทั้งเลือกซื้อช็อกโกแลตหรือไอศกรีมแบบต่างๆ ที่ผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด สินค้าขึ้นชื่อเป็นของฝากที่ระลึกได้

 

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ เป็นย่านช้อปปิ้ง โดยสร้างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนนยาว 1 กิโลเมตร จนถึงแม่น้า Sosei สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสาอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

สุดฟินกับความอร่อยของเนื้อวัว / เนื้อหมู / เนื้อแกะ คุณภาพเยี่ยมจากฮอกไกโด
นุ่มละลายในปากพร้อมน้้าซุปร้อนๆสูตรพิเศษ รสชาติกลมกล่อม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU

โรงแรมที่พักตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ห่างจากย่านช้อปปิ้งซูซูกิโนะ 10 นาที
สิ่งอ้านวยความสะดวกครบครัน พร้อมบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ภายในโรงแรม

22 กรกฎาคม 2561 เมืองบิเอะ – ชมสวนดอกไม้ ฟาร์มชิกิไซโนะ – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ โทมิตะฟาร์ม – เมืองซัปโปโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโดที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เลย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด โดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้า ตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา เที่ยวชม ฟาร์มชิกิไซโนะ สวนดอกไม้นานาชนิด ตั้งอยู่บนเนินเขาลดหลั่นกันอย่างสวยงาม ซึ่งมีชื่อว่า “Hill of Shikisai” ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะได้เห็นความงามของดอกไม้นานาชนิดในสวนแห่งนี้ จนได้รับสมญานามว่าเป็น Flower Paradise ท่านจะพบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันที่พร้อมกันเบ่งบาน

(ระยะทาง 136 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เมืองแห่งทุ่งดอกไม้อันงดงามและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ นาท่านสู่ "โทมิตะฟาร์ม" เพื่อชมความงามของ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ไฮไลท์ในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่มท่ามกลางพรมสีม่วงขนาดใหญ่ที่ปูด้วยดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้หลากสีสัน ที่แข่งกันบานต้อนรับ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และบารุงผิวพรรณ ชั้นยอด ที่สกัดกลิ่นและสารอันเป็นประโยชน์จากดอกไม้สวยๆ

(ระยะทาง 17.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

รับประทานอาหารค่ำ Nanda Restaurant

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดและฟรีไม่อั้นเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ (non-alcohol)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU

โรงแรมที่พักตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ห่างจากย่านช้อปปิ้งซูซูกิโนะ 10 นาที
สิ่งอ้านวยความสะดวกครบครัน พร้อมบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ภายในโรงแรม

23 กรกฎาคม 2561 สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อำลาที่พักพร้อมออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ

10.30 น. นำท่านบินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการ หรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

top